top of page

โฟมดับเพลิง AFFF กับ AR-AFFF ต่างกันอย่างไร?


โฟมดับเพลิง afff ar-afff แตกต่างกันอย่างไร

น้ำยาโฟมดับเพลิงที่มีจำหน่ายทั่วไปในปัจจุบัน จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ AFFF และ AR-AFFF ซึ่งน้ำยาโฟมดับเพลิง 2 ประเภทนี้ สามารถดับไฟ Class A และ Class B ได้เหมือนกัน แล้ว 2 ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร?AFFF FOAM
โฟม afff

โฟมดับเพลิง AFFF ย่อมาจาก Aqueous Film Forming Foam หมายถึงโฟมที่สร้างชั้นฟิล์มน้ำ มีลักษณะการดับไฟโดยตัวโฟมจะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มเหนือเชื้อเพลิงของเหลว ทำให้เชื้อเพลิงไม่สัมผัสอากาศ ซึ่งเป็นการทำลายปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเกิดไฟ

โฟมที่เกิดจากน้ำยา AFFF จะมีความสามารถในการดับไฟที่เกิดจากของเหลวไวไฟที่มีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื้ิอเพลิงที่เหมาะกับโฟมประเภทนี้ ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) น้ำมัน น้ำมันดีเซล แนฟทา เฮกเซน
AR-AFFF
โฟม ar-afff

ส่วนน้ำยา AR-AFFF ย่อมาจาก Alcohol Resistance Aqueous Film Forming Foam เป็นน้ำยาโฟมชนิดเดียวกับ AFFF แต่จะเพิ่มส่วนผสมของโพลิเมอร์เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวทำละลายหรือสารละลายมีขั้วดึงน้ำและทำลายชั้นโฟม โดยปกติแล้วโฟมประเภทนี้ จะใช้งานกับเชื้อเพลิงที่เป็นสารละลายมีขั้ว Polar Solvent เช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ คีโตนและในการเลือกใช้งาน ต้องประเมินจากหน้างานก่อนว่าเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเป็นอย่างไร
--------------------------
บทความจัดทำและเผยแพร่โดย


บจ. สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งบทความและรูปภาพประกอบ โดยผู้เขียน


ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page