top of page
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย

ตู้คอนโทรลควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย

฿7,356.00Price

Fire Alarm Control Panel 
ตู้คอนโทรลควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย
ยี่ห้อ CEMEN

มีรุ่นให้เลือกดังนี้:
- Model# FA-505 (5 zone) แบบสวิตช์โยก
    5 Zone Detector, 1 Zone Bell,
    battery backup 2.1A. 24VDC

- Model# FA-510 (10 zone) แบบสวิตช์โยก
    10 Zone Detector, 1 Zone Bell, 

    battery backup 2.1A. 24VDC

- Model# FA-601 (1 zone) แบบสัมผัส
    1zone detector, 1zone bell,
    battery backup 0.8A 24VDC

- Model# FA-605 (5 zone) แบบสัมผัส
    5zone detector, 1zone bell,
    battery backup 1.2A 24VDC

- Model# FA-610 (10 zone) แบบสัมผัส
    10zone detector, 1zone bell,
    battery backup 1.2A 24VDC

Related Products