Vidoes

วิธีใช้งานถังดับเพลิง

วิธีใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้น
สาธิตการใช้งานถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง CO2

ข้อมูลถังดับเพลิง ชนิดCO2
วิธีสังเกตุและประสิทธิภาพการดับไฟ