top of page

การเลือกและติดตั้ง หัวรับน้ำดับเพลิง FDC

อัปเดตเมื่อ 1 พ.ย. 2565

หัวรับน้ำดับเพลิง FDC (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานระบบดับเพลิง เพราะถือเป็นตัวช่วยเติมน้ำเข้าระบบท่อดับเพลิงในอาคาร ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อกับควบคุมเพลิงไหม้


หัวรับน้ำดับเพลิง จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ แบบ Y-Type และ 90degree


1. หัวรับน้ำ แบบ Y-Type หรือ Back Outlet

หัวรับน้ำแบบ Y-type สำหรับติดตั้งกับท่อดับเพลิงที่เดินท่อมาในแนวราบ หรืออาจจะมาจากแนวดิ่งด้านบนและหักงอเป็นแนวราบเพื่อติดตั้งหัวรับน้ำ

หัวรับน้ำ FDC y-type
หัวรับน้ำ FDC y-type
ตัวอย่างการติดตั้ง หัวรับน้ำแบบ Y-TYPE
ตัวอย่างการติดตั้ง หัวรับน้ำแบบ Y-TYPE

2. หัวรับน้ำ แบบ 90degree 90องศา หรือ Angle Outlet

แบบ 90degree จะใช้สำหรับติดตั้งกับท่อดับเพลิงที่เดินมาใต้ดิน และท่อโผล่มาบนดินในแนวดิ่ง เมื่อใส่หัวรับน้ำแบบ 90degree แล้ว ทางรับน้ำจะอยู่ในแนวราบเหมาะกับการใช้งานพอดี

หัวรับน้ำ FDC 90degree
หัวรับน้ำ FDC 90degree
ตัวอย่างการติดตั้ง หัวรับน้ำแบบ 90degree
ตัวอย่างการติดตั้ง หัวรับน้ำแบบ 90degree--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการติดตั้งหัวรับน้ำ จะมีมาตรฐานแนะนำการติดตั้งหัวรับน้ำดังนี้

1. หัวรับน้ำ ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2.5" และต้องมีข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 2.5" รอไว้อยู่

2. หัวรับน้ำดับเพลิง ควรมีทางรับน้ำอย่างน้อย 2 ทางขึ้นไป เพื่อรับน้ำเติมเข้าระบบท่อดับเพลิง เนื่องจากท่อเมนดับเพลิงมีเว้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

3. ต้องมีการติดตั้งวาล์วกันกลับ หรือ Check Valve และควรติดตั้งให้อยู่ใกล้หัวรับน้ำมากที่สุด

4. หัวรับน้ำต้องติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบท่อดับเพลิงในอาคารโดยตรง โดยไม่ให้มีวาล์วที่สามารถ เปิด-ปิด กั้นทางน้ำระหว่างท่อดับเพลิงในอาคารกับหัวรับน้ำได้ เช่น Gate Valve, Butterfly Valve

5. หัวรับน้ำจะต้องอยู่ภายนอกอาคาร และสามารถให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้โดยง่าย โดยไม่มีสิ่งใดกีดขวาง

6. จุดติดตั้งหัวรับน้ำ ควรคำนึงถึงระยะทางระหว่างหัวจ่ายน้ำสาธารณะด้วย ในกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้น้ำจากหัวจ่ายน้ำสาธารณะได้โดยง่าย

7. ความสูงของหัวรับน้ำ ไม่ควรติดตั้งสูงเกิน 1.2 เมตรจากพื้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานหัวรับน้ำ ต้องมีข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 2.5" ติดตั้งรอไว้อยู่ด้วย

ดูสินค้า หัวรับน้ำ
บทความได้รับการอนุญาตเผยแพร่โดย

บจ. สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์


สงวนลิขสิทธิ์ทั้งบทความและรูปภาพประกอบ โดยผู้เขียน

ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความหรือทั้งหมดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

Comments


bottom of page